برچسب: انواع تیپ ها

بررسی انواع مختلف تیپ های ۲۰۶

خودرو پژو ۲۰۶ در بین تمام خودروهای پژو یکی از بهترین خودروها به شمار می رود
این خودرو از زمان عرضه در بازار تا سال ۲۰۱۳ بیشتر از ۶ میلیون آن به فروش رسیده است
این خودرو موفق شده است در اروپا عنوان پرفروش ترین خودرو را به خود اختصاص دهد