برچسب: انواع

چند مدل ۲۰۶ در یک نگاه

WRC یک نوع خودروی ۲۰۶ می باشد که در مسابقات از آن بهره گرفته می شده است . این اتوموبیل را بر سر پژو ۲۰۶ ساخته اند
از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۳ در مسابقات توسط تیم پژو اسپرت استفاده می گشته است
کوپه روباز یک نوع اتوموبیل پژو ۲۰۶ دیگر است که سقف این اتوموبیل تاشو برقی می باشد
از خودروی کوپه روباز در سال ۲۰۰۰ رونمایی گردید