برچسب: ایرادات

بررسی ودلایل پیدایش عیوب در ۲۰۶

یکی از شایع ترین و مهم ترین عیب های خودرو پژو ۲۰۶ آن هم برای تیپ ها ی ۲و ۳ مکث اولیه خودرو در موقع حرکت می باشد
که اصطلاحا به آن کپ کردن می گویند
آن هم به این گونه می باشد که وقتی که میخواهیم خودرو را به حرکت دراوریم به جای شتاب گیری دورموتورش می افتد یا حتی گاهی خاموش میشود