برچسب: تست تصادف

پژو ۲۰۶ زیر تست تصادف

تست تصادف در ابتدا فقط شامل دو مورد بود آن هم ایمنی سرنشینان بزرگ سال و همچنین ایمنی عابر پیاده بود ولی حالا این تست پیشرفت خوبی داشته به گونه ای که مشتریان و فروشندگان به این تست استناد می ورزند
دو مورد اضافه شده به این تست شامل ایمنی سرنشینان خردسال و تجهیزات ایمنی می باشد