برچسب: تیپ 1

۱ PEUGEOT 206 | پژو ۲۰۶ تیپ ۱

در ابتدای سال ۱۳۸۰ بود که خودروی ۲۰۶ با حداقل امکانات وارد بازار گشت این ۲۰۶ به ۲۰۶ با تیپ یک معرفی شد
چندی بعد یک سری تغییرات خیلی جزیی به این خودرو اضافه کردند و به نام ۲۰۶ تیپ ۲ وارد بازار گشت