برچسب: تیپ 4

PEUGEOT 206 | پژو ۲۰۶ (تیپ۴)

عکس شایعاتی که درباره وارد شدن خودرو های ۲۰۶ وارداتی به کشور ساخته شده بود باید گفت که فقط ۱۹۱ از این خودرو آن هم تیپ ۴
برای جانبازان وارد شد و آن هم به این صورت بود که خودروها در جعبه هایی قرار داشتند و بعد از باز شدن باید لاستیک ها و صندلی ها برسر جایشان نصب می گردید
این خودرو ها دارای رنگ های متنوعی بودند