برچسب: تیپ 6

پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | PEUGEOT 206

پژو ۲۰۶ با دو نوع موتور ۱۳۶۰ و همچنین ۱۵۸۷ وجود دارد
پژو ۲۰۶ در چهار تیپ ۲ و ۳ و ۵ و ۶ تولید وبه بازار عرضه شده است
در تولید این خودرو از نتایج تحقیقات فنی مهندسی دنیا استفاده شده است و همچنین به دایل وجود استاندارد ها در تمام تیپ های این خودرو توجه همگان به این خودرو معطوف شده است