برچسب: فرانسوی

خودرو ۲۰۶ ایرانی و فرانسوی

وقتی دو خودرو که یکی از آن ها پژو ۲۰۶ فرانسوی کارکرده و دیگری پژو ۲۰۶ ایرانی صفرکیلومتر را باهمدیگر مقایسه میکنیم به خوبی به ضعف و کیفیت نسخه ایرانی پی میبریم که اکثر این موارد ناشی از بی دقتی مسولان می باشد
البته نسخه فرانسوی خودش نسبت به نسخه های قدیمی تر ضعیف شده ولی باز هم از ایرانی بهتر است