برچسب: موتور دیزلی

تولید پژو ۲۰۶ دیزلی

مدیر عامل صنعت ایران خودرو بیان کرد :
سال کاری ۱۳۹۰ باید به نام سال جهاد در عرصه تولید نام گذاری گردد وی افزود این سال باید در جهت تحقق بهره وری و کسب رضایت مشتریان باشد
وی بر لزوم تسریع تولید ۲۰۶ دیزلی تاکید نمود و بیان داشت به علاوه این که باید این خودرو با موتور دیزلی تولید گردد باید مقدار تولید هم به ۱۲۰۰ دستگاه برسد