برچسب: پیشینه

نگاهی بر پیشینه ۲۰۶

۲۰۶ از لحاظ فرم بدنه اش یک سوپر مینی به حساب می آید این خودرو از اوایل دهه ۸۰ در کشور ما در حال تولید است
پژو ۲۰۷ هم وارد بازار شد ولی به دلیل استقبال کم از آن ۲۰۶ همچنان مورد توجه بود
این دو خودرو زمانی از دور خارج شدند که خودرو ۲۰۸ وارد بازار شد