برچسب: کروز کنترل

کروز کنترل خودروی پژو ۲۰۶

به دلیل اینکه پژو ۲۰۶ دارای مدل ها و تیپ های متفاوت می باشد چگونگی نصب کروز کنترل بر سر آن ها هم متفاوت می باشد
نسخه های مدل پایین پژو ۲۰۶ و همچنین مدل ۹۳ اش دارای گاز سیمی می باشند
اما مدل های تیپ ۵ و ۶ و۳ و۲ و همچنین مدل های ۸۶ الی ۹۲ دارای گاز برقی هستند و سخت افزاری که مرتبط است با این کروز کنترل از قبل توسط شرکت سازنده اش تعبیه گشته است